Horten og 2021.AI inviterer til konference, hvor du kan blive klogere på, hvordan du får succes med signaturprojekter med kunstig intelligens.

Signaturprojekter med kunstig intelligens har høstet de første erfaringer og tredje runde af tildelinger er så småt i gang. Horten og 2021.AI inviterer derfor til konferencen “Succes med AI Signaturprojekter”.

Vi vil på dagen dykke ned i både de tekniske og juridiske aspekter af og udfordringer ved et AI Signaturprojekt med særligt fokus på den operationelle håndtering og gennemførelse.

Vi vil præsentere vores forslag til en projektplan, der konkretiserer og operationaliserer et AI Signaturprojekt og ved brug af en konkret case udvalgt af KL og Digitaliseringsstyrelsen illustrere de udfordringer, AI Signaturprojekter står overfor – og ikke mindst hvordan de bør håndteres.

I vil blive præsenteret for konkrete handleanvisninger, praktiske råd og væsentlige opmærksomhedspunkter vedrørende: AI projekter med succes – vi kigger ind i både det offentlige og private og viderebringer inspiration med “do’s and dont’s” fra AI-projekter.

På baggrund af den udvalgte case fremlægger vi forslag til en AI Signatur projektplan som bl.a. berører:

  • Dataetiske overvejelser
  • Udvalgt jura til AI-projekter; GDPR, forvaltningsret, IT-kontrakter og den kommende AI-forordning
  • Værdiskabelse for organisationen på den lange bane
  • Organisatorisk forankring af AI projekter
  • Data til AI
  • Opbygning af AI modeller
  • Produktion og drift af AI-projekter
  • Afrunding og netværk

Som en del af konferencen vil du få udleveret vores projektplan. Den kan bruges som redskab og pejlemærke fra start til slut i projektfasen.

Vi sætter netværk op efterfølgende med de deltagere, der vil finde det nyttigt at have et kontinuerligt tværgående læringsmiljø.

Efter de nuværende restriktioner må vi være maksimalt 100, så deltagelse er først til mølle. Det kan være, at vi bliver nødt til at begrænse antallet fra samme organisation, men vi vender tilbage.

Vi glæder os til at se jer!

Tilmelding og SU

Deltagelse er gratis og tilmeldingsfristen er 14. juni og du tilmelder dig hos sekretær Helle Lykke Petersen med angivelse af, om du har lyst til at deltage efter konferencen i netværk og forplejning.

Målgruppe

Konferencen er forbeholdt deltagere fra AI Signaturprojekterne og andre, der arbejder med AI-projekter i det offentlige.

Forplejning

Der vil efter konferencen være grill og netværksmuligheder på Hortens tagterrasse, om vejret tillader det og ellers indendørs.

Oplægsholdere

Birgitte Toxværd

Partner

Emilie Loiborg

Advokatfuldmægtig