Vi sætter fokus på beskæftigelsesområdet og det juridiske grundlag for at tildele førtidspension, ressourceforløb og fleksjob.

De kommunale sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet skal løbende forholde sig til, om en borger er i målgruppen for fx førtidspension, ressourceforløb eller fleksjob. Det kan ofte være en vanskelig vurdering i en travl hverdag.

Vi dykker derfor ned i det juridiske grundlag for de tre ordninger. Du bliver klædt på til at sondre mellem ordningerne, så du bedre kan vurdere, hvornår en kommune skal igangsætte en sag om fx førtidspension. Derudover sætter vi fokus på:

  • Snitfladerne mellem førtidspension, ressourceforløb og fleksjob
  • Status efter lovændringen i 2018 (præcisering af regler om førtidspension og ressourceforløb)
  • Seniorførtidspension
  • Arbejdsevnebegrebet
  • Gennemgang af praksis på området (domme og principafgørelser).

Målgruppe

Kommunale sagsbehandlere, der i det daglige har berøring med sager om førtidspension, ressourceforløb og fleksjob, herunder jurister.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholder

Bo Juul Jensen

Advokatfuldmægtig