Få gode råd til opbygningen af forskellige former for tilskudsaftaler og støttetilsagn, når du søger kommunen om tilskud.

Kommunerne giver anlægs- og driftsstøtte til en bred kreds af aktører, der laver kultur- og sportsaktiviteter.

Men hvad må kommunerne give tilskud til? Hvornår skal tilskuddet øremærkes – og hvordan gør du det? Og hvordan bør tilskudsaftaler generelt udformes? På den ene side skal kommunerne have tilstrækkelig "hånd i hanke" med, at støtten anvendes til det ønskede, på den anden side bør en unødig detailregulering undgås.

På arrangementet kommer vi omkring de retlige rammer; særligt kommunalfuldmagten og statsstøttereglerne, og du får gode råd til opbygningen af forskellige former for tilskudsaftaler/støttetilsagn.

Du får også en opdatering af nye regler, afgørelser og tendenser inden for området.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med støtte til kultur- og sportsaktiviteter. Seminaret er særlig relevant for medarbejdere i kommunerne.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund JensenVideo og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat

Bo Juul Jensen

Advokat