Få indblik i, hvordan virksomheder bedst muligt forbereder sig på en kommende krise samt hvilke juridiske, økonomiske og kommercielle tiltag en virksomhed kan foretage i en turnaround-proces.

Selv succesfulde og veldrevne virksomheder kan ende i en krise. Spørgsmålet er, hvordan virksomhederne bedst muligt forbereder en kommende krise, samt hvilke handlemuligheder en nødlidende og måske endda kriseramt virksomhed har, når krisen har indtruffet. Vi går i dybden med, hvordan en kriseramt virksomhed bør agere og gennemgår de væsentligste af de mulige juridiske, økonomiske og kommercielle tiltag, der kan bringe den nødlidende virksomhed tilbage i sund drift.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Forberedelse til en krise
  • Årsager til krisen og krisestabilisering
  • Ledelse og organisation
  • Strategier for turnaround
  • Modeller/rekonstruktion
  • Økonomistyring med fokus på likviditet
  • Praktiske eksempler på hvad man kan gøre, hvis krisen er indtruffet.

Målgruppe

Ledelsesmedlemmer, rådgivere og andre, der beskæftiger sig med virksomhedsdrift.Kontakt

BA.jur. Clara Sneholm Bruhns

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Bo Christensen

Juniorpartner

René Brandt Jensen

Partner, PwC

Mads Johansson

Director, PWC