Få indblik i, hvordan virksomheder bedst muligt forbereder sig på en kommende krise samt hvilke juridiske, økonomiske og kommercielle tiltag en virksomhed kan foretage i en turnaround-proces.

Selv succesfulde og veldrevne virksomheder kan ende i en krise – hvilket særligt står klart for mange virksomheder i lyset af COVID-19.

Spørgsmålet er, hvilke handlemuligheder et sådant selskab har. Vi vil gå i dybden med, hvordan en kriseramt virksomhed bør agere med fokus på de forskellige handlemuligheder, som ledelsen har i den kriseramte virksomhed.

Kurset vil gennemgå de vigtigste af de mulige juridiske, økonomiske og kommercielle tiltag, der kan bringe den nødlidende virksomhed tilbage i sund drift, og vil derudover blive suppleret af et oplæg fra PwC.


Vi vil komme ind på følgende:

  • Årsager til krisen og krisestabilisering
  • Ledelse og organisation
  • Strategier for turnaround
  • Finansielle modeller/rekonstruktion
  • Økonomistyring
  • Særlige fokuspunkter i forbindelse med COVID-19.

Målgruppe

Ledelsesmedlemmer, rådgivere og andre, der beskæftiger sig med virksomhedsdrift.

FORPLEJNING

Der serveres kaffe/te, kage og frugt.Kontakt

BA.jur. Karen Louise Dam Madsen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.COVID19: Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Bo Christensen

Juniorpartner