Vi ser nærmere på, hvordan kommuner og andre offentlige aktører kan inddrage de 17 verdensmål i deres indkøb.

FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er for tiden katalysator for mange projekter og gode overvejelser. Men hvordan hænger verdensmålene sammen med de udbudsretlige rammer – og hvordan kan en ordregiver igennem udbud aktivt støtte op om realiseringen af verdensmålene?

Vi stiller skarpt på, hvordan kommuner og andre offentlige aktører kan inddrage de 17 verdensmål i deres indkøb. Til formålet har vi allieret os med Odense Kommune, som i november 2019 vandt prisen som 'Verdens Bedste Indkøber'. Begrundelsen for kåringen var bl.a., at Odense Kommune på en nytænkende og helhedsorienteret måde sikrer integration af verdensmålene i sine udbud.

Du får desuden en række praktiske råd til, hvordan du som ordregiver får succes med bæredygtige indkøb. Vi ser bl.a. på inkorporering af verdensmålene i forhold til:

  • Kravsspecifikation
  • Egnethedskrav
  • Konkurrenceparametre
  • Tildelingskriterier
  • Udformning af kontrakter.

Målgruppe

Personer, der tilrettelægger og gennemfører udbud, eller som ønsker at opnå en forståelse for, hvordan man som offentlig leder indarbejder bæredygtighed i det offentlige virke.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Cecilie Schwartz Førby

Udbuds- & Kontraktchef, Odense Kommune