Bliv udbudscertificeret og klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser. Over 10 undervisningsgange får du en grundig gennemgang af de vigtigste udbudsretlige regelsæt og den nyeste praksis.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Undervejs kommer vi desuden med en lang række praktiske tips til, hvordan et udbud kan tilrettelægges, så processen optimeres, og du får bedre tilbud.

Du får derfor en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende, næste gang du står over for en udbudsretlig udfordring

Undervisningen finder sted på vores adresse i Hellerup, men der er også mulighed for at live-streame undervisningen via Microsoft Teams, hvis du ønsker at følge undervisningen online. Det er således op til dig, om du ønsker at deltage ved fysisk fremmøde eller foran egen skærm.

BLIV UDBUDSCERTIFICERET

Kursusforløbet består af:

  • 30 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange (pointgivende på advokatuddannelsen).
  • Praktik og teori formidlet af praktikere.
  • Materialesamling med cases, retspraksis mv.
  • Udbudscertificering (diplom udleveres).
  • Forplejning på kursus, herunder kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks.
  • Adgang til alumninetværk med årlige arrangementer.

PROGRAM

21. september 2021 kl. 13.00-15.30: Introduktion til udbudsreglerne

v/partner Andreas Christensen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

28. september 2021 kl. 13.00-15.30: Kontraktværdi og kontraktform

v/partner Andreas Christensen og advokat Sidsel Marcussen

5. oktober 2021 kl. 13.00-15.30: Forberedelse af udbuddet (I)

v/partner Andreas Christensen og advokat Sidsel Marcussen

12. oktober 2021 kl. 13.00-15.30: Forberedelse af udbuddet (II)

v/partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

26. oktober 2021 kl. 13.00-15.30: Forberedelse af udbuddet (III)

v/partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

2. november 2021 kl. 13.00-15.30: Udbudsdokumenter og praktisk håndtering af processen

v/partner Andreas Christensen og advokat Sidsel Marcussen

9. november 2021 kl. 13.00-15.30: Tilbuddenes indhold

v/partner Andreas Christensen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

16. november 2021 kl. 13.00-15.30: Efter modtagelse af tilbuddene

v/partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

23. november 2021 kl. 13.00-15.30: Efter udbuddet

v/partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

30. november 2021 kl. 13.00-15.30: Tilbudsloven

v/partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokatfuldmægtig Andrea Hilt Nissen

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

praktisk information

Mulighed for online live-streaming

Udbudsrettens A-Z live-streames også via Microsoft Teams, så du kan derfor vælge at følge med hjemmefra i stedet for at møde fysisk op. Vi sender en e-mail med et link forud for hver lektion.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, vand og frugt til kurset.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Kontakt

Arrangementskoordinator Stine Thejll

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Sidsel Marcussen

Advokat

Andrea Hilt Nissen

Advokatfuldmægtig