Bliv klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser. Vi giver dig en grundig gennemgang af de mest relevante udbudsretlige regelsæt og praksis.

Omdrejningspunktet for kurset er udbudsloven, og kursusplanen svarer i vidt omfang til den undervisningsplan, som anvendes for faget udbudsret ved universiteterne.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Desuden får du en gennemgang af udbudsbekendtgørelsen, ESPD og en introduktion til anvendelse af udbudsportaler.

Undervejs får du en lang række praktiske tips til, hvordan et udbud kan tilrettelægges, så processen optimeres, og du får bedre tilbud.

Kurset består af ni dele og en særskilt del ti om tilbudsloven.

BLIV UDBUDSCERTIFICERET

Kursusforløbet består af:

 • 30 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange (pointgivende på advokatuddannelsen)
 • Praktik og teori formidlet af praktikere
 • Materialesamling med cases, retspraksis mv.
 • Udbudscertificering (fysisk diplom udleveres)
 • Forplejning på kursus, herunder kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks
 • Adgang til alumnenetværk for udbudsjurister med årlige arrangementer.

Program

Tidspunkt på alle datoer er fra 13.00-16.00

 • 22. september - Introduktion til udbudsreglerne
 • 29. september - Kontraktværdi og ”kontraktform”
 • 6. oktober - Forberedelse af udbuddet (I)
 • 20. oktober - Forberedelse af udbuddet (II)
 • 27. oktober - Forberedelse af udbuddet (III)
 • 3. november- Udbudsdokumenter og praktisk håndtering af processen
 • 10. november- Tilbuddenes indhold
 • 17. november- Efter modtagelse af tilbuddene
 • 24. november- Efter udbuddet
 • 1. december - Tilbudsloven (valgfri).

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud og/eller licitationer, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Forplejning

Der vil være kaffe, the, vand og kage ved hver lektion.
Vi afslutter den sidste lektion 1. december 2020 med vin og snacks.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.


COVID-19


Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Louise Hilton Saggau

Senioradvokat

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat