Bliv udbudscertificeret og klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser. Over 10 undervisningsgange får du en grundig gennemgang af de vigtigste udbudsretlige regelsæt og den nyeste praksis.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Undervejs kommer vi desuden med en lang række praktiske tips til, hvordan et udbud kan tilrettelægges, så processen optimeres, og du får bedre tilbud.

Du får derfor en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende, næste gang du står over for en udbudsretlig udfordring.

Undervisningen finder sted på vores adresse i Hellerup (Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup).
Der er mulighed for at live-streame undervisningen via Microsoft Teams, hvis du ønsker at følge undervisningen online. Det er således op til dig, om du ønsker at deltage ved fysisk fremmøde eller foran egen skærm.

Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at alle lektioner bliver optaget.

Bliv udbudscertificeret

Kursusforløbet består af:

  • 30 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange (pointgivende på advokatuddannelsen)
  • Praktik og teori formidlet af praktikere
  • Materialesamling med cases, retspraksis mv.
  • Udbudscertificering (diplom udleveres)
  • Forplejning på kursus, herunder kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks
  • Adgang til alumnenetværk med årlige arrangementer

Program

20. september 2022
Udbudsrettens A-Z modul 1 – Introduktion til udbudsreglerne

27. september 2022
Udbudsrettens A-Z modul 2 – Kontraktværdi og ”kontraktform”

4. oktober 2022
Udbudsrettens A-Z modul 3 – Forberedelse af udbuddet (I)

11. oktober 2022
Udbudsrettens A-Z modul 4 – Forberedelse af udbuddet (II)

25. oktober 2022
Udbudsrettens A-Z modul 5 – Forberedelse af udbuddet (III)

1. november 2022
Udbudsrettens A-Z modul 6 – Udbudsdokumenter og praktisk håndtering af processen

8. november 2022
Udbudsrettens A-Z modul 7 – Tilbuddenes indhold

15. november 2022
Udbudsrettens A-Z modul 8 – Efter modtagelse af tilbuddene

22. november 2022
Udbudsrettens A-Z modul 9 - Efter udbuddet

29. november 2022
Udbudsrettens A-Z modul 10 – Tilbudsloven (valgfri)

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Praktisk information

Mulighed for online live-streaming

Udbudsrettens A-Z live-streames også via Microsoft Teams, så du kan derfor vælge at følge med hjemmefra i stedet for at møde fysisk op. Vi sender en e-mail med et link forud for hver lektion.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat

Sebastian Greva

Advokat

Sidsel Marcussen

Advokat

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig