Vi giver dig en grundig gennemgang af de mest relevante udbudsretlige regelsæt og den nyeste praksis, så du er klædt på til at gennemføre optimale udbudsprocesser.

Omdrejningspunktet for kurset er udbudsloven, og kursusplanen svarer i vidt omfang til den undervisningsplan, som anvendes for faget udbudsret ved universiteterne.

Vi fokuserer dog i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derudover får du en praktisk gennemgang af udbudsbekendtgørelsen, ESPD samt en introduktion til anvendelse af udbudsportaler.

Du opnår en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og går hjem med en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende, næste gang du står over for en udbudsretlig udfordring. Samtidig ønsker vi at skabe rammerne for, at deltagerne kan netværke og udveksle erfaringer med hinanden både under og efter kurset.

Program

Kurset løber over følgende datoer:

  • 25. februar kl. 13.00-16.00
  • 3. marts kl. 13.00-16.00
  • 10. marts kl. 13.00-16.00
  • 17. marts kl. 13.00-16.00
  • 24. marts kl. 13.00-16.00
  • 31. marts kl. 13.00-16.00
  • 14. april kl. 13.00-16.00
  • 21. april kl. 13.00-16.00
  • 28. april kl. 13.00-16.00
  • 5. maj kl. 13.00-16.00

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefoed

Oplægsholdere

Louise Hilton Saggau

Advokat

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat

Andreas Østberg Hansen

Advokatfuldmægtig