Vær med i denne webinarserie, når Hortens specialister inden for udbudsretten sætter fokus på, hvordan udvalgte verdensmål kan integreres i udbudsmaterialet og i den efterfølgende kontrakt. 

Webinarserie med fokus på FN’s verdensmål 5, 9, 10, 11, 12 og 13 og afsluttende minikonference med fokus på arbejdet med FN’s verdensmål.

FN's verdensmål har siden ikrafttrædelsen i 2016 tiltrukket sig megen opmærksomhed, og flere og flere danske offentlige myndigheder og virksomheder har allerede integreret mange af målene i deres indkøbs- og udbudspolitikker. Men hvordan gør man det i praksis?

Vær med i denne webinarserie, når Hortens specialister inden for udbudsretten sætter fokus på, hvordan udvalgte verdensmål kan integreres i udbudsmaterialet og i den efterfølgende kontrakt.

Vi kigger nærmere på:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13: Klimaindsats.

Webinarserien sluttes af med en minikonference, hvor vi får besøg af eksterne oplægsholdere både ordregiverside, rådgiverside og leverandørside, som med udgangspunkt i konkrete eksempler vil give deres bud på, hvordan Verdensmålene kan indtænkes i en udbudsproces, og hvilke opmærksomhedspunkter de ser.

Det bliver spændende!


1: Emne: Ligestilling mellem kønnene og Mindre ulighed

  • Torsdag den 29. april kl. 09.00-10.00 - online

2: Emne: Industri, innovation og infrastruktur og Bæredygtige byer og lokalsamfund

  • Tirsdag den 11. maj kl. 09.00-10.00 - online

3: Emne: Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats

Tirsdag den 20. maj kl. 09.00-10.00- online

4: Emne: Minikonference hos Horten i Hellerup

Tirsdag den 1. juni kl. 09.00-14.00 - i Hellerup

Målgruppe

Alle, der arbejder med udbud, som ordregivere eller rådgivere samt virksomheder, der afgiver tilbud.

Praktisk information

Ved din tilmelding til hele serien på fire moduler får du efter hvert modul et hemmeligt link til optagelsen. Hvis du fx først tilmelder dig i maj, får du adgang til Modul 1 og 2 via links til optagelserne. Det er samme pris uanset tilmeldingsdato.

Vi afholder webinaret via Microsoft Teams de første 3 gange. Vi sender en e-mail med et link til webinaret, når du tilmelder dig. Det 4. møde bliver afholdt fysisk i Hortens lokaler i Hellerup.

Retningslinjer for fysiske events og covid-19

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på event@horten.dk

Kontakt

BA.jur. Victoria Wolff

Oplægsholdere

Sidsel Marcussen

Advokat

Anne Katrine Elkjær-Holm

Advokat

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat

Anders Jakobsen

Advokatfuldmægtig