Horten, LINK arkitektur og RED Cushman & Wakefield sætter fokus på bæredygtige udviklingsstrategier ved transformation af almene boligområder til nye blandede boligområder.

I en tid hvor udvikling af almene boligområder, herunder realisering af udviklingsplanerne under parallelsamfundspakken, sætter dagsordenen for arbejdet med transformation af almene boligområder, er der et centralt behov for klare og operationelle udviklingsstrategier. Det er afgørende for en succesfuld udvikling, at processen skaber optimal værdi for både grundejere, kommune og udviklere, og at afhændelse af arealer til nye aktører sker på vilkår, der kan sikre en attraktiv transformation på længere sigt.

Vi sætter fokus på, hvordan samarbejdet mellem boligorganisationer, kommuner og private aktører kan skabe grundlaget for en permanent transformation af almene boligområder til nye, velfungerende blandede boligområder. Vi deler ud af vores erfaringer og indbyder til dialog om muligheder og udfordringer, når almene boligområder skal udvikles. Du kan bl.a. høre om, hvordan man kan fremtidssikre boligområderne ved at:

  • Strukturere samarbejdet mellem almene, private og kommunale aktører om udviklingen af by- og boligområder
  • Udarbejde et markedsbaseret beslutningsgrundlag, der inddrager de seneste tendenser for byudvikling og potentialet for andre boligformer, fx seniorboliger, ungdomsboliger, bofællesskaber og erhverv
  • Udarbejde scenarieanalyser og konsekvensberegninger på baggrund af mulighedsstudier
  • Skabe sammenhæng mellem kommunestrategi og det almene boligområdes behov mhp. at sikre langsigtet tryghed og social bæredygtighed for alle.

Målgruppe

Ansatte i almene boligorganisationer, forretningsførerorganisationer og kommuner, der arbejder med almene boliger.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Stud.jur. Frederikke Kjeldskov Simonsen

Oplægsholdere

Jesper Petersen Bach

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Mikael Pontoppidan

Head of Business Development, LINK arkitektur

Kristina Jordt Adsersen

Segmentchef Bolig, LINK arkitektur

Ole Hjorth

Director, Cushman & Wakefield | RED