Bliv klogere på, hvordan man som offentlig arbejdsgiver kan håndtere vanskelige personalesager.

De fleste arbejdsgivere har på et tidspunkt oplevet personaleadministrative udfordringer f.eks. på grund af samarbejdsproblemer, manglende performance, uegnethed, højt fravær og lignende. Derudover kan forhold som omstruktureringer og rationaliseringer også skabe udfordringer på den front.

Vi giver vores bud på, hvordan den type situationer håndteres bedst, og hvilke juridiske overvejelser arbejdsgiveren bør gøre sig.

Fokus vil især være på den praktiske tilgang til de vanskelige personalesager, herunder:

 • Hvilke overvejelser du bør du gøre dig, inden en beslutning træffes
 • Hvilke muligheder den offentlige arbejdsgiver har for bl.a. at indgå fratrædelsesaftaler
 • Hvordan du sikrer dig den bedste proces – både for medarbejder og for arbejdsgiver.


I den forbindelse vil vi bl.a. komme ind på:

 • Tilrettelæggelse af processen
 • Høring og inddragelse af faglige organisationer
 • Iagttagelse af de forvaltningsretlige regler
 • Samtaler, påtaler og advarsler
 • Udvælgelse og dokumentation
 • Fritagelse for tjeneste
 • Opsigelse og ophævelse
 • Fratrædelsesaftaler

Målgruppe

Personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold i offentligt regi.

Praktisk information

Midtvejs vil der være en pause, hvor der bliver serveret kaffe, te og kage. Her vil der også være mulighed for at netværke med de øvrige deltagere. Efter arrangementet vil vi selvfølgelig stå til rådighed for opfølgende spørgsmål og drøftelser.

Kontakt

Sekretær Tina Søsted
Stud.jur. Malthe Hersom Kløft

Oplægsholdere

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat

Michelle Seidelin

Advokatfuldmægtig