Hvordan kan ønsker til bæredygtighed, kvalitet og miljøpåvirkning inddrages i offentlige udbud af byggeri? 

Optimering af den miljømæssige kvalitet af byggerier omfatter ofte en minimering af lokale, regionale og internationale miljøpåvirkninger samt forbrug af energi og ressourcer i hele bygningens livscyklus. Der er et stigende fokus på inddragelse af miljøhensyn og bæredygtighed, men hvordan udbydes byggerier i dag med øgede miljøkrav og hensyn til livscyklusomkostninger, der samtidig overholder udbudsreglerne?

På webinaret føres deltagerne igennem de udbudsretlige regler for miljømærkning, TCO samt anvendelse af livscyklusomkostninger med inddragelse af både praktiske eksempler og inspiration fra konkrete projekter. Emnet vil blive belyst fra en juridisk og praktisk vinkel med deltagelse af eksterne oplægsholdere.

Målgruppe

Webinaret er åbent for alle og henvender sig særligt til offentlige ordregivere, bygherrer, rådgivere og andre, som arbejder med eller afgiver tilbud på byggerier, hvor bæredygtighed er i fokus.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Jesper Petersen Bach

Partner

Christina Schultz

Sekretariatsleder, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar