Egnethedskrav kan være svære at håndtere i praksis – både rent udbudsretligt, men også i forhold til at sikre, at kravene faktisk virker efter hensigten. For hvilke egnethedskrav giver egentlig det bedste felt af tilbudsgivere?

Formålet med denne specialistworkshop er gennem praktiske eksempler, cases og konkrete skriveøvelser at klæde dig på til at anvende egnethedskrav på en måde, så du som ordregiver opnår det ønskede resultat.

Vi kommer ind på:

  • Udbudslovens muligheder for såvel økonomiske som tekniske egnethedskrav, herunder formålet med de forskellige typer af krav
  • Hvordan du bruger egnethedskravene som et aktivt værktøj i din udbudsproces, både i forhold til beskrivelse og beregning (økonomiske krav)
  • Muligheden for at foretage berigtigelse undervejs i processen.

Vi går i dybden med nogle af de mest praktiske emner i din hverdag. Du får opstillet de retlige rammer, vi gennemgår den mest relevant praksis, og du får praktiske råd.

Målgruppe

Specialistworkshoppen er åben for alle, men henvender sig særligt til offentlige indkøbere i den offentlige sektor og forsyningssektoren, samt rådgivere og jurister, som ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man anvender egnethedskrav i praksis.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat

Louise Hilton Saggau

Senioradvokat