Egnethedskrav kan være rigtig svære at håndtere – både rent udbudsretligt, men også i forhold til at sikre, at kravene faktisk virker efter hensigten. For hvilke egnethedskrav giver egentlig det bedste felt af tilbudsgivere?

Gennem praktiske eksempler og cases søger vi at klæde dig på til at stille de rette mindstekrav til egnethed. Vi fokuserer på:

  • Hvilke krav, som du kan og bør stille i konkrete udbud.
  • Hvordan kravene skal formuleres.
  • Hvordan du sikrer, at dine mindstekrav også får gennemslagskraft i kontraktperioden gennem kontraktuelle værktøjer.
  • Håndtering af underleverandører og virksomheder, der går sammen i konsortier for at opfylde dine mindstekrav.

Målgruppe

Workshoppen er åben for alle, men henvender sig særligt til offentlige indkøbere, rådgivere og jurister, som har en vis erfaring med udbud og ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man anvender og formulerer gode egnethedskrav.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 og afsluttes med en let sandwich.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Oplægsholdere

Rikke Munk Rye Andersen

Advokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokatfuldmægtig