Udbudslovens § 160 om evalueringsmodeller ændres 1. juli 2019. Hvad betyder ændringen for valget og udformningen af evalueringsmodeller i dit udbud, og hvilken metode skal du bruge til at finde den rette vinder af udbuddet.

Ordregivere bør nøje overveje, hvordan de skruer en evalueringsmodel sammen samt hvilke konkurrenceparametre, derskal gælde. Det er væsentligt, da evalueringsmetoden udgør den systematik, som ordregiver benytter i evalueringen af tilbuddene for at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Konkurrenceparametrene fastslår, hvilke parametre tilbudsgiverne konkurrerer på, og hvad ordregiver lægger vægt på i det konkrete udbud.

Den seneste ændring i udbudsloven medfører, at man fra 1. juli 2019 har pligt til at beskrive alle dele af den model, som indkomne tilbud vil blive evalueret efter i udbudsmaterialet. Vi klæder dig på til at imødekomme ændringerne, og du kan bl.a. høre om:

  • Fordele og ulemper ved de forskellige evalueringsmodeller, herunder 'do's and don'ts
  • De juridiske udfordringer ved valg og udformning af evalueringsmodeller og konkurrenceparametre, herunder praktisk formulering af tildelingskriterier
  • Den praktiske betydning af ændringen i udbudsloven.

Du kan forvente et højt aktivitetsniveau med både individuelle øvelser og gruppeøvelser, hvor vi arbejder med konkrete cases, skriveøvelser mv. Sidder du med en konkret case, som kunne være relevant at inddrage i undervisningen, er du velkommen til at sende dem til jnl@horten.dk senest 6. november 2019.

Målgruppe

Workshoppen er åben for alle, men henvender sig især til indkøbere i den offentlige sektor og forsyningssektoren samt rådgivere og jurister, som ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man anvender evalueringsmodeller og konkurrenceparametre i praksis.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA. jur. Philip Hesselbjerg
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefod

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat

Louise Hilton Saggau

Advokat