Lær, hvordan kravspecifikationen bør udformes set med udbudsretlige øjne, så den ikke blot er egnet til at beskrive udbuddets genstand, men også til at indgå i et udbudsmateriale.

Gennem praktiske eksempler, cases og konkrete skriveøvelser klæder vi dig på til at formulere kravene, så tilbudsgiver tydeligt kan identificere, om de enkelte krav har karakter af mindstekrav eller af almindelige krav.

Det er væsentligt at præcisere, da konsekvensen af en manglende opfyldelse af krav og mindstekrav er forskellig. Derudover arbejder vi med kontraktklausuler og sammenhængen mellem kontrakt og kravspecifikation, så der sikres fokus på kontraktens genstand.

Målgruppe

Workshoppen er åben for alle, men henvender sig især til indkøbere i den offentlige sektor og forsyningssektoren samt rådgivere og jurister, som ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man anvender og formulerer gode krav, mindstekrav og kontraktklausuler.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA. jur. Philip Hesselbjerg
BA.jur. Signe Eggert Bojesen-Koefod

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat

Louise Hilton Saggau

Advokat