Specialistworkshop om, hvordan du anvender og skriver gode krav, mindstekrav og kontraktklausuler

Formålet med denne specialistworkshop er gennem praktiske eksempler, cases og konkrete skriveøvelser at klæde dig på til at formulere krav, så tilbudsgiver tydeligt kan identificere, om de enkelte krav har karakter af mindstekrav eller almindelige krav, hvilket er væsentligt, da konsekvensen af en manglende opfyldelse af krav og mindstekrav er forskellig.

Vi arbejder også med kontraktklausuler og sammenhængen mellem kontrakt og kravspecifikationen, så der sikres fokus på kontraktens genstand.

Målgruppe

Specialistworkshoppen er åben for alle, men henvender sig særligt til offentlige indkøbere i den offentlige sektor og forsyningssektoren, samt rådgivere og jurister, som ønsker at tilegne sig en dybere viden om, hvordan man anvender og skriver gode krav, mindstekrav og kontraktklausuler.

Kontakt

Arrangementskoordinator Michala Hedelund Jensen

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Covid-19

Retningslinjer for Hortens arrangementer

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat

Louise Hilton Saggau

Senioradvokat