En praktisk gennemgang af udbud med forhandling – herunder procedure, udformning af udbudsbetingelser og gennemførelse af forhandlingerne.

Udbud med forhandling er (stadig) en procedure, der kan forekomme kompleks for selv en erfaren udbudskonsulent. Vi sætter derfor fokus på den praktiske gennemførelse af et udbud med forhandling med en workshop for alle, der arbejder med udbud til daglig.

Workshoppen vil være delt op i tre dele.

Del 1: Selve proceduren

  • Hvad indebærer et udbud med forhandling egentlig – både for ordregiver og tilbudsgivere.

Del 2: Den praktiske gennemførelse

  • Udformning af udbudsbetingelser, herunder hvordan man som ordregiver afgrænser forhandlingsrummet
  • Indkaldelser og dagsordener for forhandlingsmøder
  • Mødereferater.

Del 3: Gennemførelse af forhandlinger

  • Praktiske tips til, hvordan forhandlingerne kan gennemføres
  • Hvordan håndteres de typiske udfordringer bedst muligt.

Workshoppens fokus er på den praktiske anvendelse, herunder inddrages casearbejde.

Vi tager udgangspunkt i tilfælde, hvor betingelserne for at gennemføre et udbud med forhandling er til stede. Der vil derfor ikke være en gennemgang af anvendelsesområdet for udbud med forhandling.

Målgruppe

Alle, der arbejder med udbud til dagligt.

Forplejning

Der serveres morgenmad og afsluttes med frokost.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Philip Hesselbjerg

Oplægsholdere

Anne-Sophie Kämpf Svane

Advokat