EU-Kommissionen har fremsat et forslag til en ny Domsforordning, som giver medlemsstaterne fælles regler for, hvor sager kan anlægges mod borgere/virksomheder med bopæl/hjemsted uden for EU, og som gør det lettere at få anerkendt og fuldbyrdet afgørelser fra andre EU-lande. Værnetingsaftaler søges også styrket med forslaget.

forfatter

Peter E. P. Gregersen

Partner