Den 1. januar 2011 blev momsloven ændret, og der blev indført moms på købesummen ved køb og salg af byggegrunde og ejendomme med bygninger opført inden for de seneste fem år. Kun fysiske eller juridiske personer, som driver økonomisk virksomhed, er omfattet af momspligten.

Forfattere

Michael Neumann

Partner

Øvrige forfattere:  Maria Vilfort