Energistyrelsen, Deloitte og Horten inviterer til et arrangement om den vedtagne ændring af vandsektorloven.

Til arrangementet har vi bl.a. fokus på:

• Styrkelsen af det økonomiske tilsyn med vandsektoren.

• Vand- og spildevandsselskabers tilknyttede virksomhed og tilsynet med selskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed.

• Tilsyn med, at vand- og spildevandsselskabers aftaler er indgået på markedsvilkår og metoder til fastsættelse af markedspris.

• Styrkelse af kommunalbestyrelsens kontrol med bidrag, takster, regulativer og betalingsvedtægter.

Vi inddrager vores erfaringer og perspektiver som henholdsvis regulerende myndighed, økonomisk rådgiver og juridisk rådgiver.

Målgruppe

Særligt til ansatte i kommuner og vand- og spildevandsselskaber.

Praktisk information

Forplejning

Morgenmad og frokost, bolle, rugbrød, frugt, juice, kaffe/the samt sandwich.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat

Lise Wesenberg Jensen, Energistyrelsen

Chefkonsulent

Peter Søndergaard, Director

Deloitte