Kom med, når vi afholder Bølgeenergi Dagen med fokus på danske bølgeenergiløsninger. Oplev debat om branchens fremtid, og få en introduktion til dens historik. En række teknologier på området vil blive præsenteret gennem oplæg.

Partnerskabet for Bølgekraft og advokatfirmaet Horten afholder i fællesskab arrangementet Bølgeenergi Dagen for at sætte spot på branchen og tiltrække opmærksomhed. Producenter, investorer, politikere, embedsmænd og andre interesserede inviteres hermed til en eftermiddag i bølgeenergiens tegn.

Udviklingen af danske bølgeenergiløsninger er i en rivende udvikling. Det rejser spørgsmål og øger interessen for, hvordan vi som samfund på alle niveauer opbygger en bæredygtig branche i fortsat vækst – også når der skal banes vej for større investeringer i fuld skala testanlæg og international kommercialisering. Samtidig kaster vi lys på, hvordan bølgeenergi passer ind i vores samlede grønne energisystem, og hvilke ingredienser der skal tilføjes – politisk, økonomisk og strukturelt – for, at Danmark etablerer et unikt udviklingsmiljø, der komplementerer vores øvrige styrkepositioner inden for offshore, grøn energi og udvikling af ny teknologi.

Foruden en introduktion til branchens historik, status og fremtid vil en række teknologier på området blive præsenteret gennem oplæg, ligesom der vil være debat om branchens fremtidige udvikling og succes.

Program

14.00-14.30 Ankomst, kaffe/te og vand
14.30-14.40 Velkomst v/partner Andreas Schønbeck, Horten
14.40-15.00 Bølgeenergi – historien, status, fremtiden v/formand Kim Nielsen, Partnerskabet for Bølgekraft
15.00-15.20 Betydningen af testområdet DanWec ved Hanstholm v/erhvervskonsulent Jens Therkelsen, Thisted Kommune
15.20-15.30 Pause
15.30-16.30 Præsentationer af teknologier: Exowave, Crestwing, Wavepiston, mfl.
16.30-16.45 Pause
16.45-17.30 Præsentationer af teknologier (fortsat)
17.30-18.00 Paneldebat – hvordan kommer branchen videre?
18.00- Tapas & vin + netværk

Tilmelding senest 11. april 2024.

Målgruppe

Producenter, investorer, repræsentanter for energibranchen, politikere, embedsmænd.

Praktisk information

Forplejning

Mad og vin

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Andreas Schønbeck

Partner

Kim Nielsen

Formand, Partnerskabet for Bølgekraft

Jens Therkelsen

Erhvervskonsulent, Thisted Kommune