Indtil lagring af strøm fra vind og sol er løst gennem blandt andet batterier og Power-to-X, vil den største udfordring fremover være at kunne styre virksomhedernes og forbrugernes adfærd. I paneldebatten diskuterer vi løsninger og muligheder.

Hvordan kan man få forbrugerne til at anvende strømmen, når den genereres, og hvordan kan vi give leverandører af el et incitament til at levere strøm, når nettet har brug for det?

Fokus er ikke længere på at finde vedvarende energikilder, men i højere grad på at finde løsninger på at sikre el i nettet, når vinden ikke blæser, eller solen ikke skinner. Spørgsmålet er, om aftagerne af den vedvarende energi vil være indforståede med at miste fleksibiliteten til at anvende strømmen, når de har behovet. Eller kan nye teknologier og software være en del af svaret?

I denne paneldebat diskuterer vi løsninger og muligheder, som kan være med til at løse udfordringerne:

Hvordan gør vi det?
Hvem skal løfte opgaven?
Hvordan er de lovgivningsmæssige rammer?

Paneldeltagere er:

  • Ordstyrer, partner og advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten
  • Energipolitisk ordfører Linea Søgaard-Lidell, Venstre
  • Direktør Troels Ranis, DI Energi
  • Senior Vice President Torben Brabo, Energinet
  • Head of Energy Economics, Lykke Mulvad Jeppesen, Ørsted

Folketingsvært er folketingsmedlem for Venstre Jan E. Jørgensen.

Målgruppe

Virksomheder og producenter inden for energi, forsyning og infrastruktur.

Praktisk information


Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Søren Hornbæk Svendsen

Partner