Kom til netværksmøde om forsikrings- og erstatningsret, og bliv opdateret på reglerne for regres, forældelse og selvrisiko. Du kan også høre om AI og nye regler om ansvar, koblingen mellem ESG-krav og ledelsesansvar samt skadesløsholdelseserklæringer.

Horten inviterer til Forsikringsfaglig Eftermiddag med fokus på en række aktuelle forsikrings- og erstatningsretlige emner. Der vil blive taget afsæt i, hvordan juraen omsættes til praksis i den daglige sagsbehandling.

Program

Regres og forældelse

  • Hvad er risikoen for forældelse i regressager, og hvordan undgår man at fortabe sit krav pga. forældelse?
  • Hvornår begynder forældelsesfristen at løbe?
  • Suspensionsaftaler og procesunderretninger
  • Bevissikring – og konsekvensen af, at alle ikke er inddraget i proces om bevissikring.

Selvrisiko

  • Hvornår forfalder selvrisikoen?
  • Risikoen for forældelse af selvrisikokrav.

Trends

  • Kunstig intelligens – nye regler på vej om ansvar og behandling af kunstig intelligens efter produktansvarsreglerne
  • ESG – koblingen mellem ESG-krav og risikoen for ledelsesansvar
  • Øget fokus på skadesløsholdelseserklæringer som supplement eller alternativ til ledelsesansvarsforsikringer.

Målgruppe

Forsikringsfaglig Eftermiddag er for alle, der arbejder med forsikrings- og erstatningsret, uanset om det er i et forsikringsselskab, hos en forsikringsmægler, i en virksomhed eller hos en offentlig myndighed.

Praktisk information

Kursuspoint

Kurset giver ret til 3 kursuspoint.

Forplejning

Vi slutter af med vin og tapas.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Christina Steen

Partner (H)

Ninna Thalund

Advokat (L)

Stine Pedersen

Advokat