Få viden om vandløbsregulering, kystbeskyttelse samt klimaprojekters forvaltningsretlige processer.

Tre af Hortens juridiske eksperter inden for miljø- og forvaltningsret stiller skarpt på kommunernes involvering i klimaprojekter.

Du vil blive klogere på emner som vandløbsregulering, kystbeskyttelse og de forvaltningsretlige processer i forbindelse med klimaprojekter, herunder særligt i forhold til borgerinddragelse og klagesystemer.

Vi ser både på klimasikring i forbindelse med regnvand (vand fra oven) og klimasikring ved kyster (erosion og oversvømmelser fra havet). Med dette fokus giver vi en indføring i de muligheder, kommuner har for at beskytte ejendomme og i øvrigt tilpasse arealer til fremtidige klimamæssige udfordringer.

Derudover kan du skabe nye relationer og netværke med både oplægsholdere og de andre deltagere fra branchen.

Program

• 11.30 – 12.00: Ankomst og netværk
• 12.00 – 12.15: Velkomst og introduktion
• 12.15 – 13.00: Vandløbsregulering v. Tue Bing Trier, director og advokat
• 13.00 – 13.15: Pause
• 13.15 – 14.00: Kystbeskyttelse v. Marie Bockhahn, specialistadvokat
• 14.00 – 14.15: Pause
• 14.15 – 14.45: Borgerinddragelse og klageproces v. Bo Juul Jensen, advokat
• 14.45 – 15.00: Afslutning

Målgruppe

Sagsbehandlere i kommunernes miljø- og forvaltningsretsafdelinger og andre offentligt ansatte, der beskæftiger sig med miljø- og forvaltningsret.

Praktisk information

Forplejning

Sandwich, kage, sodavand, kaffe, the, vand.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Tue Bing Trier

Director, advokat (L)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)

Bo Juul Jensen

Advokat