Hvordan håndterer du samarbejdet mellem kommune og selskab samt rammerne for selskabets drift? Få overblikket fra en række eksperter.

Få en grundig indføring i de retlige rammer for kommunalt ejede aktieselskaber og samspillet mellem ejerkommune(r) og selskaberne. Arbejder du med kommunale selskaber til hverdag – som ansat i en kommune eller i et kommunalt ejet selskab? Så støder du sikkert ofte på spørgsmål til håndteringen af samarbejdet mellem kommunen og selskabet og rammerne for selskabets drift, fx:

• Hvilke aktiviteter kan selskabet beskæftige sig med?
• Hvordan skal generalforsamlingen forberedes og afvikles – og hvem skal deltage?
• Hvilke beslutninger skal bestyrelsen godkende, og hvornår skal ejerkommunen høres?
• Hvilke oplysninger har kommunen som ejer adgang til at modtage om selskabet, fx det materiale, der sendes til bestyrelsesmedlemmerne før bestyrelsesmødet?

Sammen med en række eksterne eksperter kommer vi omkring disse og mange andre udfordringer ved at give dig overblik over:

• De retlige rammer for kommuners deltagelse i selskaber
• Selskabsformerne, herunder etablering af disse
• De forskellige faser, som kommunale selskaber kan gennemgå, fx etablering, udvidelse af aktiviteter, fusionsproces. Eksempler på faser?
• De principper, der regulerer kommunernes ejerskab af selskaber
• De problemstillinger vi oftest møder på området, fx spørgsmål om tavshedspligt, vedtægter og bestyrelsesansvar samt kommunen og selskabets samarbejde
• Nyeste lovgivning og praksis på området.

Vi veksler mellem oplæg og cases, og undervisningen er baseret på praktiske erfaringer bl.a. fra de kommuner og kommunale selskaber, som Horten rådgiver. Du vil ved deltagelse i kurset modtage et kursusbevis.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner, der beskæftiger sig med kommunale selskaber, og medarbejdere i kommunale selskaber, der arbejder med samspillet med ejeren/ejerne eller bistår selskabets ledelse.

Praktisk information

Forplejning

Lille morgenmad, sandwich, kage, kaffe/the.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Line Markert

Partner (L)

Klavs Gravesen

Partner (L)