Du får over 10 undervisningsgange en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og en række værktøjer, eksempler og praktiske tips.

Du får en grundig gennemgang af de vigtigste udbudsretlige regelsæt og den nyeste praksis over 10 undervisningsgange i et samarbejde mellem Vejen Kommune og Horten. Det gør vi for at understøtte det lokale udbudsnetværk og vidensdelingen i Sydjylland.

Vi fokuserer i høj grad på den praktiske håndtering af udbudsregler og -processer, og undervisningen inddrager både cases fra den virkelige verden og eksempler på praksis fra Klagenævnet for Udbud, domstolene og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Undervejs kommer vi desuden med en lang række praktiske tips til, hvordan et udbud kan tilrettelægges, så processen optimeres, og du får bedre tilbud. Du får derfor en grundlæggende forståelse for udbudsreglerne og en række værktøjer og eksempler, som du kan anvende, næste gang du står over for en udbudsretlig udfordring.

Undervisningen finder sted på rådhuset i Vejen Kommune, hvor der vil være gode rammer for at møde ligesindede udbudsspecialister fra det sydjyske.

Bliv udbudscertificeret

Kursusforløbet består af:

• 30 lektioner fordelt på 10 undervisningsgange (pointgivende på advokatuddannelsen)
• Praktik og teori formidlet af praktikere
• Materialesamling med cases, retspraksis mv.
• Udbudscertificering (diplom udleveres)
• Forplejning på kursus, herunder kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks
• Adgang til alumnenetværk med årlige arrangementer.

Program

• 31. august 2023 kl. 13.00-16.00: Introduktion til udbudsreglerne
• 14. september 2023 kl. 13.00-16.00: Kontraktværdi og kontraktform
• 21. september 2023 kl. 13.00-16.00: Forberedelse af udbuddet (I)
• 12. oktober 2023 kl. 13.00-16.00: Forberedelse af udbuddet (II)
• 26. oktober 2023 kl. 13.00-16.00: Forberedelse af udbuddet (III)
• 8. november 2023 kl. 13.00-16.00: Udbudsdokumenter og praktisk håndtering af processen
• 23. november 2023 kl. 13.00-16.00: Tilbuddenes indhold
• 7. december 2023 kl. 13.00-16.00: Efter modtagelse af tilbuddene
• 4. januar 2024 kl. 13.00-16.00: Efter udbuddet
• 18. januar 2024 kl. 13.00-16.00: Tilbudsloven

Målgruppe

Alle, som i det daglige arbejder med at gennemføre udbud, eller som måske ikke selv gennemfører udbuddene, men har behov for at kende reglerne.

Praktisk information

Forplejning

Der serveres kaffe/te, vand samt kage, frugt og snacks.

Video og billeder

Vi gør opmærksom på, at der kan blive taget situationsbilleder og optaget video under arrangementet, som kan blive brugt i markedsføringsøjemed.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på event@horten.dk.

Oplægsholdere

Sidsel Marcussen

Advokat

Anders Jakobsen

Advokat

Gitte Sneborg Alrøe

Udbudskonsulent