ERFAREN FULDMÆGTIG TIL LEASING, INKASSO OG FINANCIELLE SERVICES (KØBENHAVN)

Procesret, forældelse, kautionsforhold, kreditaftaleret og leasing er bare nogle af de mange områder, vi beskæftiger os med i Hortens afdeling for Leasing, Inkasso og Finansielle Services i København.

Vi søger lige nu en 2.-3. års fuldmægtig med erfaring inden for procesret, der kan supplere vores team af skarpe jurister med en stærk faglighed, stort gåpåmod og en vindende personlighed, som også vores kunder kan få gavn af.

EN UDFORDRENDE HVERDAG HVOR DU ER MED TIL AT GØRE EN FORSKEL
Du indgår i et erfarent team og får en udfordrende hverdag, hvor din læring vil være integreret i dit daglige arbejde og gøre dig fortrolig med den forretningsmæssige side af rådgiverrollen. Arbejdsområderne vil således være inden for emner, der knytter op til vores primære kunders virksomhed, som typisk er professionel kreditgivning samt inddrivelse og afvikling af engagementer. Dine konkrete arbejdsopgaver vil eksempelvis være:
-       Behandling af retssager, herunder selvstændig forberedelse af retssager og gennemførelse af hovedforhandlinger
-       Gennemgang af større bankengagementer med fokus på forældelse, kaution og dokumentation for realisering af sikkerheder samt udarbejdelser af indstilling til         kunderne
-       Deltagelse i forberedelse af retssager om større bankkrav, herunder udarbejdelse af processkrifter, løbende rådgivning og dialog med afdelingens kunder
-       Deltagelse i forhandlinger med kunder og debitorer om forlig og akkorderinger samt udarbejdelse af aftaler herom
-       Udarbejdelse af notater og redegørelser rettet mod den finansielle sektor, herunder notater med fokus på kreditaftaleloven, markedsføringsloven, lov om forbrugslånsvirksomhed mv.
-       Gennemførelse af fogedprocedurer – typisk med henblik på tilbagetagelse af finansierede aktiver
-       Yde sparring til afdelingens studenter og sagsbehandlere om kreditaftaleretlige og fogedretlige spørgsmål
-       Møde i skifteretten og deltagelse i den efterfølgende konkursbehandling

I vores team vil du kunne vokse både fagligt og personligt. Du vil få gode karrieremuligheder og et stort ansvar og selvstændighed i hverdagen. Gennem den løbende sparring i teamet, de daglige arbejdsopgaver og via vores interne kursusakademi har vi fokus på din faglige og personlige udvikling, som vi løbende drøfter med dig i en åben og ærlig dialog.
Vi er ambitiøse og lægger vægt på høj faglighed, men har samtidig en uhøjtidelig og respektfuld omgangstone, hvor samarbejde og videndeling er i fokus.
Uanset fokusområde tror vi på, at vi ved at uddelegere ansvar og give medbestemmelse udvikler vores medarbejdere og skaber de bedste forudsætninger for at rådgive vores kunder, og vi kan derfor garantere dig, at vi gør os umage for, at du får en stejl læringskurve og spændende udfordringer hver dag.
Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at sørge for, at du trives og får en god fuldmægtiguddannelse, der byder på interessante opgaver, stigende ansvar og kundekontakt med indblik i den forretningsmæssige side af rådgiverrollen.

HØJE AMBITIONER PÅ VORES MEDARBEJDERES VEGNE
Det stiller selvfølgelig også krav til dig. Du tager selvstændigt ansvar for din udvikling, og dine resultater fra studiet afspejler, at du er ambitiøs og fagligt blandt de bedste. Høj faglighed kombineret med en innovativ, fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaverne gør, at du hurtigt bliver god til at rådgive vores kunder, som har brug for, at vi kan skære ind til kernen i de juridiske spørgsmål.

Du trives med ansvar og selvstændighed, men da vi ofte arbejder flere sammen i rådgivningen af vores kunder, er det også vigtigt, at du bidrager positivt i samarbejde med andre. Vores uformelle, men samtidig professionelle arbejdsmiljø støtter op om dette, hvor også et godt sammenhold i fuldmægtiggruppen har høj prioritet og understøttes af både faglige og sociale arrangementer.

Kundekontakt er en stor del af din hverdag, hvorfor det er vigtigt, at du kommunikerer godt både på skrift og tale.

VI VIL GERNE HØRE FRA DIG
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte advokat Jacob Pehrson på JHR@horten.dk eller telefon +45 5234 4593. Deadline for ansøgning er fredag den 14. august 2020, men send os hurtigst muligt din ansøgning, CV og karakterer online, hvis du matcher ovenstående, da vi løbende indkalder kandidater til samtale. Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge stillingen.

OM HORTEN
Horten er en advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 medarbejdere. Vi går til sagens kerne og har modet til at sige tingene ligeud. Det kræver dygtige medarbejdere, som er i stand til at forstå, overskue og gennemskue kundernes muligheder og udfordringer og omsætte det til værdifuld rådgivning. Derfor sørger vi for, at du som medarbejder kontinuerligt bliver udviklet og udfordret – uanset hvor du befinder dig i din karriere. Vores opskrift er mod, åbenhed og fremsynethed funderet i et stærkt og ambitiøst miljø med respekt for mennesker, og hvor den gode stemning råder. For karma er også en lov.

Application Deadline: Friday, August 14, 2020