KVALITETSBEVIDST IT SECURITY OFFICER MED STORT DRIVE (KØBENHAVN)

Har du solid viden om risikostyring, trussels- og sårbarhedsanalyser? Har du erfaring med operationel IT-sikkerhed, kombineret med en teknisk forståelse for, hvordan infrastrukturkomponenter skal hærdes og beskyttes? Ønsker du at blive en del af den omfattende digitalisering, som advokatbranchen i løbet af de kommende år vil gennemgå? Så er du måske vores nye IT Security Officer.

Vi søger hurtigst muligt en fagligt kompetent og erfaren medarbejder, som har lyst til at være med til at sætte dagsordenen for vores IT-informationssikkerhed.

EN UDFORDRENDE HVERDAG, HVOR DU GØR EN FORSKEL
Som IT Security Officer vil du komme til at referere til IT-chefen, og du vil få ansvaret for teknologivalget af sikkerhedsværktøjer samt Hortens overvågningssystemer. Jobbet er alsidigt, og du får en meget central rolle i at sikre en enkel, simpel og mere flydende IT-sikkerhed på interne og eksterne systemer. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt og omfatter bl.a.:

  -  Indtænke informationssikkerhed, samt sikre det er dokumenteret og kommunikeret.
  -  Sikre procesbeskrivelser, SOP’er, handlingsplaner, business continuity manualer, etc.
  -  Sikkerhedsvurdere og yde rådgivning ifm. indkøb af nye IT-systemer, softwareprodukter, integrationer, hardware og større ændringer.
  -  Ansvarlig for at test af IT-sikkerhed og afrapportering af effektivitet i netværks- og datasikkerhed.
  -  Ansvar for opsætning og idriftsættelse af kontroller i forhold til IT-sikkerhed og stabilitet på systemerne. Du vil herudeover skulle følge op
      på disse kontroller og igangsætte de nødvendige foranstaltninger for at imødekomme sårbarheder.
  -  Træning i IT-sikkerhed – awareness og træning af brugere i nye vaner.
  -  Håndtere security assessments fra klienter i samarbejde med vores complianceafdeling.
  -  Definere IT-compliance og udarbejde ”standard” til klienter.
  -  Assistere ved udfærdigelsen af road-maps, ved at sikre disse tilgodeser IT-sikkerheden i allerede kørende løsninger, samt på nye og
      kommende løsninger.

Jobbet fordrer, at du samarbejder med mange forskellige mennesker på tværs af niveauer og faggrupper. Det er derfor afgørende, at du er udadvendt, har gennemslagskraft og er i stand til at opbygge samarbejdsrelationer på alle niveauer i organisationen. Erfaring med at navigere i en partnerdrevet virksomhed er en fordel.

VI HAR HØJE FORVENTNINGER PÅ KOMMENDE MEDARBEJDERES VEGNE
IT-afdelingen er kendetegnet ved at yde en høj og effektiv service, samtidig med at afdelingen har til opgave at fomidle Hortens digitale strategi for både virksomhedens partnere og medarbejdere på en relevant og tilgængelig måde. Det forventes derfor, at du er nytænkende og handlekraftig, ligesom vi lægger vægt på, at du bliver opfattet som løsningsorienteret af dine omgivelser. Det er vigtigt for os, at du er fleksibel i forhold til arbejdstid, når arbejdet kræver det, ligesom vi er fleksible, når det er nødvendigt for dig. Vi lægger vægt på, at du har forståelse for styring af IT-sikkerhed på tværs af forretning og IT. Derudover er det vigtigt for os, at du har erfaring med:

  -  Udarbejdelse af SOP'er og sikkerhedsmanualer
  -  Implementering af sikkerhedsværktøjer og SIEM-løsninger
  -  Anerkendte sikkerhedsstandarder, såsom ISO 27000-standarderne, NIST eller CMMC

VI SER FREM TIL AT HØRE FRA DIG
Passer du til jobbet, og synes du, det lyder spændende, vil vi gerne høre fra dig. Send os din ansøgning med relevante eksamensbeviser og CV snarest muligt, da vi holder samtaler løbende.

Om Horten
Horten er en advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 320 medarbejdere. Vi går til sagens kerne og har modet til at sige tingene ligeud. Det kræver dygtige medarbejdere, som er i stand til at forstå, overskue og gennemskue kundernes muligheder og udfordringer og omsætte det til værdifuld rådgivning. Derfor sørger vi for, at du som medarbejder kontinuerligt bliver udviklet og udfordret – uanset hvor du befinder dig i din karriere. Vores opskrift er mod, åbenhed og fremsynethed funderet i et stærkt og ambitiøst miljø med respekt for mennesker, og hvor den gode stemning råder. For karma er også en lov.