Initiativrige og engagerede cand.jur. eller cand.merc.(jur.) til fuldmægtigstillinger

Juridisk rådgivning, notater, sagsstyring og salg er bare nogle af de ting, du kommer til at arbejde med, hvis du bliver fuldmægtig hos os.

Vi søger advokatfuldmægtige og erhvervsjuridiske fuldmægtige pr. 1. februar 2023, der kan supplere vores team af skarpe jurister med en stærk faglighed, stort gåpåmod og en vindende personlighed, som både kunder og kolleger kan få gavn af.

EN UDFORDRENDE HVERDAG HVOR DU ER MED TIL AT GØRE EN FORSKEL
De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af, hvilken afdeling og hvilke juridiske specialer du kommer til at arbejde med. Uanset fokusområde tror vi på, at vi ved at uddelegere ansvar og give medbestemmelse udvikler vores medarbejdere og skaber de bedste forudsætninger for at rådgive vores klienter. Vi kan derfor garantere dig, at vi gør os umage for, at du får en stejl læringskurve med spændende udfordringer hver dag.

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at sørge for, at du trives og får en god fuldmægtiguddannelse, der byder på interessante opgaver, stigende ansvar og kundekontakt med indblik i den forretningsmæssige side af rådgiverrollen. Derfor får du en ansvarlig partner tilknyttet og tilbud om en mentorordning, hvor vi kan sikre en åben og ærlig dialog om din faglige og personlige udvikling.

Som fuldmægtig bliver du ligeledes rystet godt sammen med de andre nye fuldmægtige, du får coaching i din nye rolle, løbende sparring med gode kolleger. Derudover får du mulighed for at benytte vores rokeringsordning, hvor du én gang i løbet af din fuldmægtigtid får mulighed for at skifte afdeling og derved få et solidt og bredt fundament for din videre karriere i Horten.

HØJE AMBITIONER PÅ VORES MEDARBEJDERES VEGNE
Det stiller selvfølgelig også krav til dig om, at du selvstændigt tager ansvar for din udvikling fagligt såvel som personligt. Høj faglighed kombineret med en innovativ, fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaverne gør, at du hurtigt bliver god til at rådgive vores kunder, som har brug for, at vi kan skære ind til kernen i de juridiske spørgsmål.

Du trives med ansvar og selvstændighed, men da vi ofte arbejder i teams i afdelingerne, på tværs af huset og med klienterne, er det også vigtigt, at du bidrager positivt i samarbejde med andre. Vores uformelle, men samtidig professionelle arbejdsmiljø støtter op om dette, hvor også et godt sammenhold i fuldmægtiggruppen har høj prioritet og understøttes af både faglige og sociale arrangementer.

Vores uformelle kultur med plads til forskellighed, vores ligefremme og respektfulde omgangstone, og vores prioritering af, at det skal være sjovt at gå på arbejde, er unik i branchen, og noget vi værner om. Du skal derfor kunne se en værdi i dette og have lyst til at bidrage hertil.

Klientkontakt er ligeledes en del af din hverdag – i Danmark og ofte også på internationalt niveau – hvorfor det er vigtigt, at du kommunikerer godt på engelsk.

VI VIL GERNE HØRE FRA DIG
For os er det vigtigt, at du kommer til at arbejde med et juridisk speciale, som du brænder for, og at du matcher dem, du skal arbejde sammen med. Du bedes derfor præcisere dine juridiske interesseområder og ønsker til geografisk placering. I ansættelsesforløbet vil du både møde et generelt ansættelsesudvalg og repræsentanter fra den afdeling, du skal arbejde i. Vi tror på, at det er det bedste udgangspunkt for en ansættelse.

Vi søger fuldmægtige til alle juridiske specialer.

Deadline for ansøgning er den 20. september 2022, men send os hurtigst muligt din ansøgning, CV og karakterer online, hvis du matcher ovenstående, da vi løbende indkalder kandidater til samtale. Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge stillingen.

OM HORTEN
Horten er en advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 medarbejdere. Vi går til sagens kerne og har modet til at sige tingene ligeud. Det kræver dygtige medarbejdere, som er i stand til at forstå, overskue og gennemskue kundernes muligheder og udfordringer og omsætte det til værdifuld rådgivning. Derfor sørger vi for, at du som medarbejder kontinuerligt bliver udviklet og udfordret – uanset hvor du befinder dig i din karriere. Vores opskrift er mod, åbenhed og fremsynethed funderet i et stærkt og ambitiøst miljø med respekt for mennesker, og hvor den gode stemning råder. For karma er også en lov.

Application Deadline: Tuesday, September 20, 2022