Erfaren fuldmægtig eller 1. års advokat til Fast Ejendom & Entreprise (Hellerup)

Brænder du for køb, salg og finansiering af erhvervsejendomme, kontraktudarbejdelse og -forhandling, ejendomsudvikling, erhvervslejeret og voldgiftsnævnstvister? Dette er blot nogle af de områder, vi beskæftiger os med i Hortens afdeling for Fast Ejendom & Entreprise. Vores klienter er danske og udenlandske ejendomsinvestorer, fonde, developere og pensionsselskaber, boligorganisationer, kommuner og andre offentlige myndigheder og institutioner.

Vi søger lige nu en 2.-3. års fuldmægtig eller 1. års advokat med erfaring inden for fast ejendom, der kan supplere vores team af skarpe jurister med en stærk faglighed, stort gåpåmod og en vindende personlighed, som både kunder og kolleger kan få gavn af.

STEJL LÆRINGSKURVE OG FOKUS PÅ DIN UDVIKLING
Du indgår i et erfarent team og får en udfordrende hverdag, hvor din læring vil være integreret i dit daglige arbejde og gøre dig fortrolig med den forretningsmæssige side af rådgiverrollen. Dine konkrete arbejdsopgaver vil eksempelvis være:

  • Udarbejde, forhandle og rådgive om erhvervslejekontrakter, transaktionsdokumenter (købsaftaler, aktieoverdragelsesaftaler, rammeaftaler), deklarationer, ejeraftaler, projektudviklingsaftaler, deklarationer samt entreprise- og rådgivningskontrakter
  • Rådgivning om og forberedelse af hovedforhandlinger inkl. forligsforhandling i erhvervslejeretlige og entrepriseretlige tvister
  • Rådgivning om lovgivning inden for transaktioner, projektudvikling, tinglysningsret, erhvervsret, erhvervslejeret og entrepriseret, herunder til udenlandske klienter
  • Development- og udviklingsprojekter
  • Gennemføre due diligence-processer, rådgivning om almenboligforhold
  • Forstå og kunne yde rådgivning om særligt de lejeretlige gråzoner som fx sale and lease back aftaler, forpagtningsaftaler, areallejekontrakter mv.I vores team vil du kunne vokse både fagligt og personligt. Du vil få gode karrieremuligheder og et stort ansvar og selvstændighed i hverdagen. Gennem den løbende sparring i teamet, de daglige arbejdsopgaver og via vores interne kursusakademi, har vi fokus på din faglige og personlige udvikling, som vi løbende drøfter med dig i en åben og ærlig dialog.

Vi er ambitiøse og lægger vægt på høj faglighed, men har samtidig en uhøjtidelig og respektfuld omgangstone, hvor samarbejde og videndeling er i fokus.

HVEM ER DU?
Det stiller selvfølgelig også krav til dig om, at du selvstændigt tager ansvar for din udvikling fagligt såvel som personligt. Høj faglighed kombineret med en innovativ, fleksibel og løsningsorienteret tilgang til arbejdsopgaverne gør, at du hurtigt bliver god til at rådgive vores kunder, som har brug for, at vi kan skære ind til kernen i de juridiske spørgsmål.

Derudover håber vi at du:
- Trives med ansvar og selvstændighed ift. dine egne opgaver, men da vi ofte arbejder i teams i afdelingerne, på tværs af huset og med klienterne, er det også vigtigt, at du bidrager positivt i samarbejde med andre.
- Har erfaring med komplicerede juridiske problemstillinger inden for fast ejendom, og du har leveret arbejde af høj kvalitet både på studiet og i dine tidligere job.
- Er fleksibel i forhold til arbejdstid, når arbejdet kræver det, ligesom vi er fleksible, når det er nødvendigt for dig.
- Har gode engelskkundskaber, da klientkontakt er en del af din hverdag – både i Danmark og på internationalt niveau.

EN PROFESSIONEL ARBEJDSPLADS MED PLADS TIL DET SOCIALE
I Horten går vi efter at have et professionelt arbejdsmiljø, men vi sætter samtidig også en ære i at have et godt sammenhold på tværs af stillinger, afdelinger og lokationer, der har høj prioritet og understøttes af både faglige og sociale arrangementer.

Hortens kultur giver plads til forskellighed og vores ligefremme og respektfulde omgangstone, samt vores prioritering af, at det skal være sjovt at gå på arbejde, er unik i branchen, og noget vi sætter en ære i at værne om. Du skal derfor kunne se en værdi i dette og have lyst til at bidrage hertil.

ANSØGNING
Deadline for ansøgning er d. 4. februar 2023, men send os gerne din ansøgning, CV og karakterer online hurtigst muligt, da vi løbende indkalder kandidater til samtale. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte os pr. mail på hr-afdelingen@horten.dk.

Vi opfordrer alle uanset køn, alder, handicap og etnisk baggrund til at søge stillingen.

OM HORTEN
Verden er i forandring, så lovgivningen skal følge trop. Som strategisk-juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Af den grund har vi, en advokatvirksomhed med over 350 specialister og 65 års erfaring, brug for dig: Til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i møde sammen med vores kunder. Du bliver en del af et team af juridiske rådgivere, der klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle gange endda tage modige valg. Når verden ændrer sig, gør juraen også.
Horten – Find a way.

 

Application Deadline: Saturday, February 4, 2023