Krester Krøger Kjær tiltræder som advokat i Hortens afdeling for fast ejendom og entreprise pr. 1. april 2011.

Krester Krøger Kjær er specialiseret i dansk og international procedure og voldgift. Derudover har han betydelig erfaring og ekspertise inden for erstatnings- og forsikringsret med fokus på kontraktsforhold. Han har møderet for landsretten og har ført et stort antal sager for Sø- og Handelsretten. Krester Krøger Kjær kommer til Horten fra NORDIA Advokatfirma, og har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten.