Vandsektorlovens regler om forbrugerrepræsentation har vist sig at kræve et ganske stort ressourceforbrug til at informere forbrugerne, gennemføre valgproces mv.

Vandsektorlovens regler om forbrugerrepræsentation har vist sig at kræve et ganske stort ressourceforbrug til at informere forbrugerne, gennemføre valgproces mv.

På den baggrund mødtes ordførerne fra forligspartierne den 30. marts for at drøfte ændringer af bekendtgørelsen om forbrugerrepræsentation. Der blev ikke truffet en endelig beslutning, men det skal i den nærmeste fremtid undersøges, hvordan kravene kan forenkles og smidiggøres.

Det blev derfor besluttet, at kravet om forbrugerrepræsentation indtil videre udskydes i 6 måneder, dvs. indtil den 31. december 2011. Ændringen vil snarest blive gennemført ved en ændring af bekendtgørelsen om forbrugerrepræsentation.

Vi vil orientere nærmere, når der er nyt om, hvordan de endelige regler bliver udformet.

Læs bekendtgørelsen om ændringen på retsinformation.dk

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner