Billund Kommune og LEGO Fonden har indgået et banebrydende offentligt-privat samarbejde om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad. 

Visionen indebærer blandt andet, at rådhuset i Billund by omdannes til globalt videncenter om børns udvikling, leg og læring, derudover etableres en international skole i byen, og den fysiske indretning af Billund by vil ske "i børnehøjde". Der er tale om en betydelig satsning, og kommunen og LEGO Fonden har stiftet et fælles aktieselskab, der skal koordinere indsatsen med at gennemføre visionen.

Horten har bistået Billund Kommune med at etablere dette selskab, der er det første af sin art i Danmark.

Læs mere om Børnenes Hovedstad

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat