Højesteret har netop afsagt en dom, hvor en mellemhandler ikke skulle betale erstatning efter produktansvarsreglerne, fordi der var tale om en udviklingsskade.

Sagen handlede om en person, der havde indtaget slankemidlet Isomeride i årene 1988-1994. I 1991 fik hun konstateret en hjerteklapfejl, som hun blev opereret for i 1993. I 1997 valgte producenten at stoppe salget af Isomeride, fordi der var mistanke om, at produktet kunne give hjerteklapsygdomme.

Personen, som fik konstateret hjerteklapfejlen, mente, at produktet var årsag til hjerteklapfejlen. Hun lagde derfor sag an mod den danske sælger (mellemhandleren) af slankemidlet med påstand om erstatning efter produktansvarsreglerne.

Sammenhæng mellem slankemiddel og hjerteklapsygdom

Under sagen udtalte Retslægerådet sig om slankemidlets mulige skadelige virkning.

Retslægerådet konkluderede, at der med rimelig videnskabelig sikkerhed var en sammenhæng mellem slankemidlet og udvikling af hjerteklapsygdomme. Dette lagde Højesteret til grund.

Ikke produktansvar for udviklingsskader

Imidlertid frifandt Højesteret den danske sælger (mellemhandleren), fordi der var tale om en udviklingsskade.

Udviklingsskader er skader, som ganske vist er forårsaget af et defekt produkt, men hvor det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, hvor produktet blev bragt i omsætning, ikke var muligt at opdage defekten.

Det var først i 1997, man fandt ud af, at slankemidlet var farligt. Højesteret henviste derfor til produktansvarslovens § 7, stk. 1, nr. 4 og det i retspraksis udviklede produktansvar og slog fast, at producenter – og dermed mellemhandlere - ikke er ansvarlige for udviklingsskader.

Se Højesterets dom her.