Kommissionen har ved forordning 1251/2011 fastsat nye tærskelværdier for EU-udbud gældende fra 1. januar 2012. De danske modværdier for de gældende tærskelværdier pr. 1. januar 2012 er meddelt i Kommissionens meddelelse optrykt i EU-tidende 2011/C 353/01.

Horten har udarbejdet en tabel, som viser de i praksis mest relevante tærskelværdier, således som de gælder pr. 1. januar 2012. Download tabellen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner