Den såkaldte artikel 13 liste er – formentlig – på trapperne. Der er derfor god grund til, at virksomhederne ser deres anprisninger nærmere efter i sømmene og overvejer, om de er klar til den nye retstilstand, når listen træder i kraft.

Anprisningsforordningen (forordning 1924/2006) trådte i kraft den 1. juli 2007 og ifølge forordningens artikel 13(3), skulle Europa-Kommissionen senest den 31. januar 2010 have vedtaget den såkaldte "artikel 13-listen, en "positivliste" over tilladte anprisninger, der beskriver eller henviser til: 

betydning for vækst, udvikling og kroppens funktioner, 
psykologiske og adfærdsmæssige funktioner, eller 
en slankende virkning eller vægtkontrol eller nedsat sultfølelse eller øget mæthedsfornemmelse eller til en reduktion af kostens energiindhold.
Europa-Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har af mange forskelligartede årsager ikke været i stand til at udarbejde listen inden for den angivne frist. Udover de praktiske udfordringer med at håndtere den ekstremt store mængde af anprisninger, der har skullet evalueres, har der også været stor politisk uenighed mellem medlemsstaterne.

Det blev senest besluttet, at man udarbejdede artikel 13-listen i to etaper, således at listen først vil blive etableret for fast definerede stoffer (som f.eks. vitaminer og mineraler) mens man har udsat vurdering og beslutningstagning for plantedelene og plantestofferne.

EFSA har – med undtagelse af de anprisninger der er henlagt til videre undersøgelse og vurdering - færdiggjort sine vurderinger af ansøgningerne vedrørende veldefinerede stoffer. Disse afventer derfor alene Kommissionens endelige vurdering samt efterfølgende vedtagelse.

Ifølge de seneste oplysninger fra Kommissionen, forventes positivlisten for "veldefinerende stoffer" at skulle forelægges for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed på komitéens møde den 5. december 2011, med henblik på endelig vedtagelse i foråret 2012. Det forlyder dog samtidig at man i Europa-Parlamentet har meldt sig på banen, og at en række medlemmer i Europa-Parlamentet angiveligt vil arbejde for at bremse en vedtagelse af positivlisten for "veldefinerede stoffer" i sin nuværende form. Det er dog usikkert om det vil have en effekt.

Fødevarevirksomheder kan kun væbne sig med tålmodighed, men bør samtidig forberede sig på konsekvenserne af den nye positivliste, når denne træder i kraft. Især bør man være opmærksom på at der kun vil være en overgangsordning på 6 måneder for de anprisninger, der formelt afvises af Kommissionen. For de anprisninger, som hidtil har været brugt på virksomhedens eget ansvar, uden at der er indgivet ansøgning herom, vil der altså ikke være nogen overgangsordning. Hvor der ikke er søgt om den pågældende anprisning skal denne være væk fra markedet inden 20. dagen for artikel 13-listens publicering i EU-tidende.