Sagen udspringer af en juridisk tvist om fortolkningen af fremmødekravet i beskæftigelsestilbud, hvor Arbejdsmarkedsstyrelsen har pålagt Københavns Kommune at tilbagebetale 390 mio. kr. i refusion til staten.

I den videre proces kommer Horten til at indgå i et samarbejde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, revisionsfirmaet Deloitte og advokatfirmaet Accura.