I Hortens nyhedsbrev den 25. juni 2010 omtalte vi de juridiske problemer forbundet med anvendelsen af de rammeaftaler, som rummer mulighed for både direkte tildeling og miniudbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 4. januar 2011 udtalt, at det er i strid med udbudsdirektivet, hvis rammeaftaler rummer mulighed for frit valg mellem direkte tildeling og miniudbud.

I forbindelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af sagen bidrog Europa-Kommissionen med følgende udtalelse:

"Uanset hvilken metode der vælges, skal den ordregivende myndighed fra begyndelsen beslutte, hvilke vilkår og betingelser, der skal fastsættes i selve rammeaftalen, og hvilke der eventuelt kan holdes åbne og blive fastsat i et miniudbud. Deraf følger, at valget mellem de to metoder skal være truffet én gang for alle ved indledningen af proceduren, og den valgte metode skal derfor udtrykkeligt være fastsat i udbudsdokumenterne og i rammeaftalen" (kilde: www.ks.com)

Det fremgår således klart, at der ikke må være frit valg mellem direkte tildeling og miniudbud.

Desuden lægger Europa-Kommissionen til grund, at det skal være fastlagt ved udbuddet af rammeaftalen, hvilke vilkår der ligger fast, og hvilke der kan gøres til genstand for fornyet konkurrence. Det følger heraf, at ordregivende myndigheder ikke kan genåbne konkurrencen vedrørende allerede fastlagte vilkår.

SKI rydder op i rammeaftaler

På baggrund af udtalelsen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI udsendt en pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgår, at:

"SKI har efter en gennemgang af samtlige eksisterende rammeaftaler konstateret, at der i en række rammeaftaler er fuldstændig frit valg mellem ”direkte tildeling” og ”miniudbud”. Mens der i andre rammeaftaler i visse situationer er et element af frit valg mellem de to tildelingsformer."

På den baggrund oplyser SKI, at man vil opsige, genudbyde eller ændre over halvdelen af sin aftaleportefølje. En række rammeaftaler vil tilsyneladende slet ikke blive genudbudt, herunder rammeaftalerne om tryk, kommunikation og web.

Det er meget positivt, at der nu er skabt klarhed over SKI´s holdning til lovligheden af rammeaftaler med frit valg mellem direkte tildeling og miniudbud.

På baggrund af udtalelserne er det naturligvis fortsat vores anbefaling, at ordregivere undlader at udbyde eller anvende rammeaftaler, der rummer et sådant frit valg.

kontakt

Andreas Christensen

Partner