Konkurrenceankenævnet har netop orienteret om, at kendelserne i anden runde af de principielle prisloftsager er udsat. Konkurrenceankenævnet vil bestræbe sig på at afgøre sagerne i løbet af august.

Konkurrenceankenævnet afsagde kendelser i den første runde af principielle sager i april 2011. I denne forbindelse tilkendegav Konkurrenceankenævnet, at man forventede at afsige kendelser i de øvrige sager inden udgangen af juni måned 2011.

Forsyningssekretariatet udsendte de første prisloftafgørelser i efteråret 2010. Ud af ca. 350 sager blev mere end 100 sager påklaget til Konkurrenceankenævnet. Heraf blev 17 udtaget som principielle sager med henblik på at ankenævnets kendelser i disse sager skal danne grundlag for at afgøre de øvrige klagesager. Horten bistår DANVA i forbindelse med de principielle klagesager og bistår herudover en række individuelle vandselskaber.

Horten følger udviklingen og vil løbende orientere herom.

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner