Post Danmark A/S er ved Sø- og Handelsretten 2011 blevet dømt til at anerkende, at deres henvendelser i form af ”Med Rundt”, både omslag og indholdet af omslaget, er i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3, for så vidt angår henvendelser til de personer, som har frabedt sig direkte reklame. I forlængelse heraf blev Post Danmark A/S dømt til at betale kr. 10.500 i sagsomkostninger til Forbrugerombudsmanden.

”Med Rundt”-omslaget anvendes af Post Danmark til at ilægge reklamemateriale og er påtrykt med annoncer, redaktionelt indhold, omtale af Post Danmark A/S’ virksomhed og produkter og en angivelse af modtagers adresse. Post Danmark A/S har udsendt ”Med Rundt” i flere år - også til modtagere, som har tilmeldt sig den såkaldte Robinson-liste.

Markedsføringslovens § 6, stk. 3 bestemmer, at erhvervsdrivende ikke må rette direkte uanmodet henvendelse til forbrugere for eksempel pr. brev, hvis disse forbrugere har tilmeldt sig Robinson-listen, hvorved de frabeder sig at modtage direkte reklame fra erhvervsdrivende.

Post Danmark A/S tjener årligt et tocifret millionbeløb på de annoncer, der medsendes i ”Med Rundt”, og som stammer fra andre erhvervsvirksomheder.

Henvendelse med henblik på afsætning af varer

For at markedsføringslovens § 6, stk. 3 finder anvendelse, er det et krav, at den uanmodede henvendelse sker med henblik på afsætning af den erhvervsdrivendes varer.Sø- og Handelsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at uanmodede henvendelser med henblik på afsætning af varer både omfatter markedsføring, hvorved man har til formål at afsætte konkrete varer her og nu, men også markedsføring, hvor hensigten er at øge det almindelige kendskab til virksomheden. Retten fandt således, at den omtale af Post Danmark A/S og deres produkter, der er trykt på ”Med Rundt”-omslaget, falder ind under forbuddet i § 6, stk. 3, når det er sendt til modtagere ved brug af almindelig post, hvis disse modtagere har frabedt sig denne form for henvendelser. Det er i denne forbindelse underordnet, at der på omslaget ofte også forefindes artikler og tekster af mere redaktionelt indhold, der ikke tager sigte på markedsføring.

Angivelse af modtagerens adresse uden angivelse af navn

En af de afgørende faktorer i forhold til, om bestemmelsen om uanmodede henvendelser i § 6, stk. 3 finder anvendelse, er, om der er tale om direkte markedsføring henvendt til en bestemt fysisk person, som har frabedt sig denne henvendelse ved tilmelding til Robinson-listen.

Sø- og Handelsretten fandt, at reklamemateriale i et omslag, der er sendt til modtagere, hvor modtagerens adresse, men ikke navn, er påtrykt, stadig er sendt til en bestemt fysisk person. Det er underordnet for, om situationen falder ind under § 6, stk. 3, hvilken form for indpakning adressen angives på. Retten fandt, at hensynet til bestemmelsens effektive virkning og hensynet til at hindre omgåelse taler for, at bestemmelsen skal fortolkes således, at forsendelser af denne karakter med modtagers adresse på og ingen andre identifikationsfaktorer er omfattet af § 6, stk. 3.

Retten udtalte i den forbindelse, at erhvervsdrivende ikke skal kunne undgå forpligtelsen til at undersøge Robinson-listen ved udelukkende at angive modtagers adresse. I forlængelse heraf understregede retten, at erhvervsdrivende er forpligtet til at sammenholde den adresseliste, man vil bruge til sin direkte markedsføring med Robinson-listen. Heraf følger, at reklamemateriale i et omslag med modtagers adresse på er omfattet af § 6, stk. 3. Reklamematerialet vil desuden fortsat være omfattet af § 6, stk. 3, selvom omslaget og dermed modtagerens adresse fjernes, inden henvendelsen afleveres til modtageren. Det afgørende er altså ikke, om modtageren får henvendelsen med angivelse af dennes adresse.

Dommen er af Post Danmark A/S anket til Højesteret.