Det følger af bekendtgørelsen om forbrugerrepræsentation i vandselskaber, at selskabets forbrugere skal vælge to medlemmer af vandselskabernes bestyrelse. Valget skal gennemføres senest den 30. juni 2011.

Miljøminister Karen Ellemann har imidlertid orienteret Danva om, at der muligvis vil ske ændringer i bekendtgørelsen. Ændringen kan eksempelvis medføre, at de kommunalt ejede vandselskaber får mulighed for at opfylde kravet om forbrugerindflydelse på andre måder end ved at gennemføre direkte valg af forbrugerrepræsentanter.

Seneste nyt er, at miljøministeren har indkaldt ordførerne til møde den 30. marts 2011 for at drøfte bekendtgørelsen på ny.

Horten følger udviklingen på området og orienterer løbende herom. 

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner