Hortens forsyningsgruppe har netop udgivet bogen Vandsektorloven med kommentarer. Hortens forsyningsgruppe har omfattende erfaring med at udskille vandselskaber i forbindelse med vandsektorlovens ikrafttrædelse, samt erfaring med at rådgive om de udfordringer og problemstillinger, der opstår i forbindelse med drift af vandselskaberne. Herudover rådgiver Hortens forsyningsgruppe i forbindelse med de strukturelle tilpasninger i form af forskellige former for samarbejder, som præger branchen for tiden.

Lovkommentaren er udarbejdet på grundlag af forsyningsgruppens erfaringer med at rådgive branchen og ejerkommunerne, samt på grundlag af lovens forarbejder og praksis fra myndighederne. Ud over at indeholde kommentarer til de enkelte bestemmelser i loven, er der særlige kapitler om stoploven og om fusioner. Endelig er der bilag med udkast til vedtægter for et fusioneret selskab, et emnekatalog til brug for drøftelse af ejeraftaler og meget mere. Lovkommentaren kan således fungere som et praktisk opslagsværk for alle, som arbejder med eller interesserer sig for vandsektoren.

Læs mere på DJØF Forlags hjemmeside.

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner