Miljøministeren udstedte i oktober 2010 en bekendtgørelse om forbrugerrepræsentation i vandselskaber. På grund af udbredt kritik af bekendtgørelsens regler valgte forligspartierne bag vandsektorloven i marts 2011 at udskyde fristen for at gennemføre forbrugervalg fra 30. juni til 31. december 2011. Formålet med udskydelsen var at give forligskredsen tid til at overveje, hvordan forbrugerindflydelse kan sikres på en anden og for vandselskaberne mindre byrdefuld måde.

Der er imidlertid endnu ikke udstedt nye regler, og fristen for at gennemføre forbrugervalg efter de oprindelige regler udløber som anført ved årsskiftet.

Det forlyder dog nu, at fristen for at gennemføre forbrugervalg vil blive forlænget til udgangen af 2012. Der foreligger endnu ikke oplysninger om, hvorvidt og i så fald hvordan reglerne om valg af forbrugerrepræsentanter vil blive lempet, inden reglerne træder i kraft.

Horten følger udviklingen og vil løbende orientere herom.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner