Konkurrencerådet slog den 28. marts 2012 fast, at KMD i perioden 2004-2009 har tilskyndet kommuner til at undlade at sende it-kontrakter i lovpligtigt udbud.

Rådets afgørelse kommer efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen under en kontrolundersøgelse hos KMD har fundet en række interne dokumenter, hvoraf det fremgår, at fire af KMD's kommunale kunder havde påtænkt at afholde udbud, men at det lykkedes medarbejdere hos KMD få disse kommuner til at undlade at afholde udbud og i stedet indgå kontrakt med KMD om bl.a. KMD's lønsystem. De fire kommuner fik tilbudt rabatter, hvis de i stedet for at sende deres køb af lønsystem i udbud indgik en aftale med KMD. Konkurrencerådet undersøgte i den forbindelse, om KMD's adfærd kunne udgøre misbrug af virksomhedens dominerende stilling på markedet.

Rådet konkluderede dog, at KMD ikke ved denne adfærd har overtrådt konkurrencereglerne. Derimod har de pågældende kommuner som offentlige myndigheder overtrådt udbudsreglerne ved ikke at bringe de pågældende IT-kontrakter i udbud. 

Bliv løbende opdateret på Linkedin

Vi opdaterer løbende konkurrence- og statsstøtteretlige nyheder på vores gruppe på Linkedin. Meld dig ind nu og hold dig opdateret.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat