Horten styrker partnerkredsen og vores fokus på samspillet mellem offentlig og privat ved at optage Rikke Søgaard Berth som partner.

Fra 1. januar 2013 indtræder Rikke Søgaard Berth som equity partner i Horten. Rikke kom til Horten som juniorpartner i 2010, og hun har siden da været en af Hortens stærke drivkræfter særligt inden for forsyningssektoren og i forhold til kommunale virksomheder.

Rikke har omfattende erfaring med at rådgive klienter, der agerer på tæt regulerede områder, herunder særligt om samspillet mellem den offentlige sektor og det private marked. Hun har fra sin tidligere ansættelse i Justitsministeriet et indgående kendskab til den offentlige sektor. Hun er særligt specialiseret i forsyningsret, men hun rådgiver også kommuner, kommunale fællesskaber og kommunale aktieselskaber om andre forhold, herunder særligt reglerne om kommunal erhvervsvirksomhed.

Siden 2010 har Rikke på vegne af DANVA bistået vandsektoren med at føre principielle klagesager ved Konkurrenceankenævnet i forbindelse med Forsyningssekretariatets fastsættelse af prislofter for vand- og spildevandsselskaberne. Herudover har hun bistået med at forberede og gennemføre omfattende fusioner på forsyningsområdet blandt andet i forbindelse med etableringen af HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab).

Rikke Søgaard Berth er medforfatter til bogen "Kommunale aktieselskaber", og hun kommenterer vandsektorloven for Karnov. Hun har desuden gennem en årrække undervist på Københavns Universitet, og hun afholder kurser om kommunalret, kommunale selskaber, vandsektorloven mv.

Læs mere om Rikke Søgaard Berth

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner