Den 1. marts 2012 træder en ny ægtefælleskiftelov i kraft. Baggrunden for den nye lov er blandt andet at sørge for en hurtigere og billigere måde for ægtefæller at få skifte deres skilsmisseboer ved skifteretten.

Ændringer

Blandt de væsentligste ændringer er, at tidspunktet for fællesejets ophør nu fremrykkes til udgangen af det døgn, hvor en af ægtefællerne har sendt en anmodning om separation/skilsmisse til statsforvaltningen.

En anden væsentlig ændring er, at nu kan også insolvente ægtefæller få hjælp til en bodeling igennem skifteretten, hvor de tidligere var tvunget til at forsøge at få løst problemerne selv uden mulighed for hjælp igennem skifteretten.

Hvis man efter 1. marts 2012 vælger at skifte offentligt ved separation/skilsmisse, vil skifteretten fremover udpege en bobehandler – en advokat – som skal varetage opgaven at hjælpe parterne med at foretage skiftet. Det vil sige foretage fordelingen af aktiver/passiver. Bobehandleren kan direkte indhente oplysninger fra f.eks. banker, pensionsselskaber mv. til brug for bodelingen samt få foretaget vurderinger af ægtefællernes aktiver. Det er endvidere bobehandlerens opgave at afklare, hvem af ægtefællerne der ønsker at udtage parternes ejendele eller eventuelt forestå et salg af aktiverne.

Skifterettens opgaver bliver fremover at løse eventuelle tvister og føre tilsyn.

Omkostninger

Ægtefællerne skal sammen betale bobehandlerens salær. Der kan dog være tilfælde, hvor en af ægtefællerne skal betale en større andel, for eksempel hvis den pågældende har opført sig uforsvarligt, og det har kostet yderligere tidsforbrug.

En anden markant ændring er tillige, at retsafgiften efter de nuværende regler er 2 % af de ubehæftede/ 1 % af de behæftede aktiver. Fremover vil denne være på et grundgebyr på kr. 400 og derudover 0,5 % af boets bruttoformue, dog maksimalt kr. 10.000.

Er bruttoformuen under kr. 15.000, skal der ikke betales retsafgift. Der vil ligeledes fremover være mulighed for at opnå fri proces til betaling af skiftets omkostninger.

Har man allerede anlagt en skiftesag ved skifteretten vil denne fortsat køre efter de tidligere regler.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner