Østre Landsret afsagde den 17. januar 2012 dom i ankesagen vedrørende Erik Jørgensen Møbelfabriks fastsættelse af bindende videresalgspriser.

Erik Jørgensen Møbelfabrik (herefter "Virksomheden") blev den 18. maj 2011 dømt for at fastsætte bindende videresalgspriser ved Retten i Svendborg. Retten idømte Virksomheden en bøde på 500.000 kr., mens Virksomhedens direktør og marketingschef hver især blev idømt bøder på 25.000 kr.

Virksomheden ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Østre Landsret slår fast, at Virksomheden har fastsat bindende videresalgspriser blandt andet ved at opfordre forhandlere og samarbejdspartnere til udelukkende at annoncere med de vejledende priser på bestemte designmøbler. Landsretten fandt, at Virksomheden havde etableret en samordnet praksis, samt indgået aftaler vedrørende forhandleres kommunikation af videresalgspriser, som havde til formål at begrænse konkurrencen i relation til forhandlerenes salgspriser.

Med henvisning til overtrædelsens grovhed og Virksomhedens omsætning nedsatte landsretten imidlertid Virksomhedens bøde til 400.000 kr., mens Virksomhedens direktør og marketingschef hver især blev idømt en bøde på 20.000 kr.

Østre Landsret understregede samtidigt, at fastsættelse af bindende videresalgspriser er en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det forhold, at bøderne blev nedsat, kan derfor ikke tages til indtægt for, at Østre Landsret anså forholdet for mindre "groft" end byretten.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat