Fem fynske kommuner har i fællesskab stiftet Udvikling Fyn A/S, der skal udføre turist- og erhvervsfremmeopgaver for ejerkommunerne. 

Kommunerne ønsker med selskabet at skabe Danmarks stærkeste erhvervs- og turismeorganisation med det formål at skabe vækst på Fyn. Etableringen giver øget grundlag for at samle viden og ekspertise om opgaverne, blandt andet fordi kommunernes medarbejdere på området er overdraget til Udvikling Fyn A/S. Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af borgmestrene fra ejerkommunerne samt 15 repræsentanter fra det private erhvervsliv samt kultur-, videns- og uddannelsesinstitutioner. Læs mere om selskabet på deres hjemmeside.

Horten har bistået kommunerne med at etablere selskabet, der kan bane vejen for tilsvarende formaliserede samarbejder på andre fagområder.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat