Konkurrenceankenævnet stadfæstede den 16. januar størrelsen af det beløb, som Hellers Yachtværft skal betale tilbage, efter at have modtaget ulovlig støtte af Tårnby Kommune. Den oprindelige afgørelse i sagen blev truffet i sommeren 2010, hvor Konkurrencerådet slog fast, at Tårnby Kommune havde ydet ulovlig offentlig støtte til Hellers Yachtværft.

Hellers Yachtværft lejede et erhvervslokale af Tårnby Kommune, og Konkurrencerådet fandt, at kommunen havde opkrævet en leje, der lå langt under markedslejen. Konkurrencerådet pålagde derfor Hellers Yachtværft at tilbagebetale 80.000 kr. til kommunen, svarende til 10 procent af den tildelte støtte.

Afgørelsen blev anket til Konkurrenceankenævnet, der hjemviste sagen til fornyet behandling med henblik på at forhøje tilbagebetalingsbeløbet. I sommeren 2011 traf Konkurrencerådet fornyet afgørelse, hvori Hellers Yachtværft blev pålagt at betale det fulde støttebeløb tilbage til Tårnby Kommune.

I Konkurrenceankenævnets afgørelse fra 16. januar 2012 stadfæstes Konkurrencerådets afgørelse. Konkurrenceankenævnet udtaler i denne forbindelse, "at Konkurrencerådet ved på den ene side har fastsat fuld tilbagebetalingspligt og på den anden side har taget udgangspunkt i at den lavest anslåede markedsleje, på tilstrækkeligvis har balanceret hensynene til, at det tilbagebetalingspligtige beløb skal være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler overfor Helle Yachtværfts ApS' gode tro og det forhold, at Hellers Yachtværft ApS har indrettet sin forretning i forventning om, at lejen var korrekt fastsat".

Konkurrenceankenævnets afgørelse er i overensstemmelse med de EU-retlige regler, hvorefter Kommissionen har pligt til at kræve fuld tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat