På baggrund af vejledning fra Danske Advokater udsendte Horten den 2. januar 2012 en nyhed vedrørende håndteringen af tinglysning af debitorskifte for pantstiftende servitutter i forbindelse med ejendomsoverdragelser.

Der er efterfølgende opstået en del uklarheder omkring den korrekte fremgangsmåde.

Tinglysningsretten har modtaget flere henvendelser vedrørende problemstillingen og har på denne baggrund oplyst, at der udsendes en ny vejledning med virkning fra den 1. februar 2012.

Horten afventer foreløbigt Tinglysningsrettens stillingtagen til problemet og følger naturligvis op på sagen, når resultatet foreligger.

kontakt

Michael Neumann

Partner

Lene Jensen

Sagsbehandler