En ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud af 22. februar 2012 (Willis Danmark mod DSB) synes umiddelbart at indebære en lempelse af kravene til ordregivers begrundelse for en tildelingsbeslutning.

Sagen omhandlede et udbud af tre rammeaftaler om forsikringsmægler- og rådgivningsydelser efter forsyningsvirksomhedsdirektivet inden for henholdsvis skade, sundhed og pension. Sagen faldt ud til fordel for klager, idet Klagenævnet annullerede ordregivers beslutninger om tildelingen af de tre rammeaftaler.

Klager havde imidlertid også nedlagt påstand om, at ordregivers begrundelser for tildeling af rammeaftaler ikke opfyldte kravene til en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

Underretningsskrivelserne til de forbigåede tilbudsgivere forholdt sig ikke til det konkrete tilbud, men angav alene på hvilke delkriterier det vindende tilbud var henholdsvis bedre eller dårligere end de øvrige tilbud.

Klagenævnet fandt, at en sådan underretning levede op til kravene om en kort redegørelse for de relevante grunde for tildelingsbeslutningen jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

På baggrund af kendelsen, må det nok konstateres, at der ikke stilles høje krav til indholdet af en begrundelse for tildelingsbeslutningen. I den konkrete sag var det således tilstrækkeligt, at ordregiver havde angivet på hvilke delkriterier det enkelte tilbud var henholdsvis dårligere og bedre end det vindende tilbud. Klagenævnet mente således ikke, at det var et problem, at den enkelte tilbudsgiver ikke var blevet gjort bekendt med, hvorfor tilbuddet var blevet vurderet bedre eller dårligere end det vindende tilbud på de enkelte delkriterier.

Uanset om der måtte være tale om en lempet praksis fra Klagenævnets side, anbefaler vi altid, at der udarbejdes en ordentlig begrundelse for, hvorfor et tilbud ikke antages. Begrundelsen bør ikke blot indeholde oplysninger om tildelte points for de enkelte kriterier, men også reelle oplysninger om, hvad der blev vurderet at være gode og dårlige elementer i tilbuddet. For det første er det et godt signal at sende til tilbudsgivere som tak for indsatsen. For det andet er det med til at modvirke klager.

Læs den fulde kendelse.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat